جدیدترن مطالب :

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

طرح تعالی مدیریت مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی مدیریت 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی مدیریت چیست ؟ طرح تعالی مدیریت عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به بیشتر بخوانید...

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

بارکد چیست؟ چه مزیت هایی دارد و چرا باید از آن استفاده کرد؟

بارکد نوعی نمایش تصویری اطلاعات بر روی سطوح است که اطلاعات آن را می‌توان توسط ماشین بارکد خوان، بازخوانی کرد. سیستم بارکد اغلب به عنوان روشی برای کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت در بیشتر بخوانید...

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

همه چیز برای یک انتخاب رشته عالی و موفق

دانشجوفا: عوامل متعددی بر انتخاب رشته دانشگاهی تاثیر می گذارند که باید برای عبور به شیوه اصولی از این مرحله زندگی، به آن ها توجه کرد. بعضی از این عوامل به فرد و برخی دیگر به جامعه بر می گردد. مهم ترین بیشتر بخوانید...

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تعریف مفهوم و نظریّه‌های مربوط به شادمانی

تعریف مفهوم و نظریّه‌های مربوط به شادمانی تاریخچه   شادمانی، ذهن متفکّرین را برای هزاران سال به خود مشغول داشته است، هرچند که فقط در سال‌های اخیر است که به شیوه‌ی نظام‌دار مورد مطالعه و اندازه‌گیری بیشتر بخوانید...

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مفهوم معنویت در اسلام و مسیحیت و تفاوت های آن

ابعاد معنویت 2-4-1 واژه «معنوی بودن» و «معنویت»، در زبان و ادبیات مربوط به زبان به‌صورت‌های مختلف ارائه شده است. برای تعریف معنویت، طیف گسترده‌ای از مفاهیم، ارائه شده که شامل تعریف معنوی بودن به بیشتر بخوانید...

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

انواع صفات انگیزشی و نظریه های انگیزش از دیدگاه روانشناختی

انواع صفات انگیزشی صفات مجموعه پیشرفت ادبیات مربوط به مجموعه پیشرفت می تواند به دو دیدگاه گسترده تقسیم شود که از طریق رویکردهای اساسی آنها متمایز می شوند: اولین دیدگاه به رویکرد انگیزش پیشرفت اشاره بیشتر بخوانید...

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تعریف مهارت‎های ارتباطی افراد

تعریف مهارت‎های ارتباطی مهارت‎های ارتباطی به‌منزله آن دسته از مهارت‎هایی هستند که به‌واسطه آن‌ها افراد می‌توانند درگیر تعامل‌های بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی‏ فرایندی که افراد در طی آن، اطلاعات، افکار و احساس‌های‏ بیشتر بخوانید...