رفتار مصرف­کننده ورزشی شامل فرآیندی است که در آن افراد اقدام به انتخاب، خرید، استفاده و بررسی و ارزیابی ورزش و رویدادهای ورزشی و تولیدات و خدمات ورزشی می­نمایند تا به ارضای نیازها و حصول به اهداف و مزایا دست یابند (55). همچنین شیل بوری، وستربک، کویک و فانک[1] (2009) رفتار مصرف­کننده ورزشی را شامل راهی می­دانند که افراد چگونه محصولات و خدمات مربوط به ورزش را برمی­گزینند، می­خرند، به کار می­برند و در پایان آن را رها می­کنند (56).

مصرف­کنندگان ورزش و عوامل موثر بر تصمیم آنها

مصرف­کنندگان در ورزش عمدتا شامل شرکت­کنندگان در فعالیت­های ورزشی، تماشاگران رویدادهای ورزشی، هواداران تیم­ها و بازیکنان خاص و سازمان­های حامی می­باشند، بازاریابان ورزش باید به دقت رفتار مصرف­کنندگان ورزشی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند، زیرا اگر محصول یا خدمات ورزشی نتواند نظر مخاطبان را جلب نماید، شکست در بازار ورزشی حتمی است. عوامل بسیار زیادی بر روی رفتار خرید مصرف­کنندگان ورزشی اثر می­گذارند. شانک[2] (1999) در مدل رفتار مصرف­کنندگان ورزشی به سه دسته از عوامل اشاره می­کند:

 1. عوامل درونی که شامل؛ انگیزش، یادگیری، ادراک، شخصیت و نگرش­ها می­باشد.
 2. عوامل بیرونی که شامل؛ فرهنگ، طبقه اجتماعی، گروه مرجع و خانواده می­باشد.
 3. عوامل موقعیتی که شامل؛ محیط طبیعی و فیزیکی، محیط اجتماعی، زمان و سایر عوامل موقعیتی می­باشد (57).
 1. Shilbury, Westerbeek, Quick and Funk
 2. Shank
 3. انواع مصرف­کننده ورزشی

  مصرف­کنندگان ورزش انواع مختلفی دارند که عبارتند از تماشاگران، شرکت­کنندگان، هواداران پرشور و حامیان مالی تجاری. هیچ فرمول ساده­ای وجود ندارد که بتواند رفتار مصرف­کنندگان ورزش را توضیح دهد و همان­طور که قبلا گفته شد، بررسی علل بروز رفتارهای مصرف­کنندگان بس دشوار است. مصرف­کننده ورزش با سهامدار تفاوت دارد. یک مصرف­کننده ورزشی، کسی است که از کالا و خدمات ورزشی در ازای پرداخت مستقیم (پرداخت پول و یا خرید بلیط) و غیر مستقیم (خرید رسانه­ای و تماشای ورزش از طریق آن) پول استفاده می­کند اما سهامدار دارای سهم و منفعتی در محصول یا خدمات ارائه شده توسط سازمان ورزشی است. مصرف­کنندگان ورزش، کاربران نهایی محصول ورزش هستند. مصرف­کنندگان ورزش به چهار گروه تقسیم می­شوند:

  گروه اول، مصرف­کنندگان کالای ورزشی هستند. این گروه محصولاتی از قبیل وسایل ورزشی، پوشاک، کتاب، مجله، مکمل­های بهداشتی و تغذیه­ای، بازی کامپیوتری، کالاهای تجاری، یادبودها و محصولات مجاز را می­خرند. این گروه از مصرف­کنندگان کالاهای ملموسی را خریداری می­کنند در رابطه با ورزش هستند.

  گروه دوم، مصرف­کنندگان خدمات ورزشی هستند. این گروه از مصرف­کنندگان محصولات غیرملموس ورزش یعنی خدمات وابسته به ورزش از قبیل آموزش، مربیگری تخصصی، خدمات پزشکی و فعالیت­های تفریحی و تندرستی را می­خرند.

  گروه سوم، شرکت­کنندگان در ورزش و داوطلبان هستند. این گروه از مصرف­کنندگان فعالانه در فعالیت­های ورزشی شرکت می­کنند و یا بدون گرفتن دستمزد و به صورت رایگان در مدارس، سازمان­های ورزشی-تفریحی و باشگاه­ها در توسعه ورزش همکاری می­کنند.

  گروه چهارم، هواداران، تماشاگران و حامیان ورزش هستند. این گروه از مصرف­کنندگان ورزش، علاقه به عملکرد ورزشی دارند، ولی به ورزش نخبگان یا ورزش حرفه­ای محدود نمی­شوند. فعالیت­های این گروه شامل حضور در محل برگزاری مسابقه در زمان اجرای بازی، تماشای بازی از تلویزیون، DVD و اینترنت است (58).