حدود یک سال پیش اینستاگرام، با ایجاد تغییری در نحوه ی دسترسی کاربران، آنها را شوکه نمود. از این پس، مشاهده پست ها براساس زمان بندی ممکن نبود. در حال حاضر، اینستاگرام پست ها را براساس الگویی متناسب با پست های مروری کاربران، ارائه می نماید. اینستاگرام همانند شرکت مادر خود فیسبوک، از الگوریتمی خاص استفاده می نماید تا بدین ترتیب برخی از پست ها نسبت به بقیه ترجیح داده می شوند.

در بسیاری از موارد، این تغییرات ایجاد در اینستاگرام ناشی از محبوبیت خویش بوده است. امروزه حدود 700 میلیون نفر از اینستاگرام استفاده می کنند که اغلب آنها با پست های صفحاتی که آن ها را فالوو نمی نمایند، مواجه می شوند. در واقع، یک کابر معمولی حدود 70 % از پست های موجود در اینستاگرام را نادیده می گیرد. بنابراین، تعجبی ندارد که اینستاگرام سعی نماید تا مطمئن گردد که حداقل 30% از پست هایی که مشاهده می نمایید همان 30% است که مد نظرتان می باشد.

با وجود اینکه الگوریتم اینستاگرام بسیار پیچیده می باشد، اما پست هایی که به کاربران ارائه می دهد را براساس 7 عامل اساسی زیر تنظیم می نماید:

  • اگر افراد عکس های شما را بپسندند یا اظهار نظر نمایند، شما در راس ترجیحات آنها قرار می گیرید. این مساله گاهی اوقات آزاردهنده است چراکه این امر بدین معنا است که چندین بار پشت سرهم، پستی تکراری را مشاهده خواهند نمود.
  • مرتبط بودن: این عامل چالش برانگیز است. چه کسی می تواند میزان مرتبط بودن پست ها را تعیین نماید. در صورتی که از دیدن پست های مربوط به گربه های دوست داشتنی خسته شده اید، باید بدانید که چرا اینستاگرام این پست ها را مرتبط با ترجیحات شما در نظر گرفته است.
  • اینستاگرام تلاش می نماید تا 8 نفر اول در لیست فالوور شما را پیش بینی نموده و پست های آن ها را در لیست بازدیدی شما قرار دهد. این امر منجر به ایجاد رقابت بین دوستان و آشنایان شما می گردد، اما این امر یکی از مهم ترین دلایل موثر در موفقیت اینستاگرام است.
  • وقت شناسی: این عامل دائما تغییر می نماید. امروزه اینستاگرام وقت شناسی را تحت عنوان «تنظیم عکس ها و پست ها براساس علاقه مندی بالقوه ی شما به محتوای آنها، روابط شما با افرادی که پست ها را به اشتراک گذشته اند و زمان بندی آنها» تعریف نموده است. به عبارتی دیگر، مرتبط ترین پست هایی که افراد مورد علاقه ی شما به اشتراک گذاشته اند را برای شما انتخاب می نماید.
  • جستجوی پروفایل: زمانی که پروفایلی را به صورت مکرر جستجو نمایید، اینستاگرام متوجه علاقه شما بدان می گردد و بنابراین در بین پست های پیشنهادی برای شما، از پست های آن پروفایل استفاده می نماید.
  • به اشتراک گذاری های مستقیم: زمانی که شما پست به اشتراک گذاشته شده توسط فردی را به صورت مستقیم به اشتراک می گذارید، اینستاگرام متوجه می گردد که شما احتمالا بدان علاقه مند هستید. بنابراین، پست های آنها در بین ترجیحات شما نمایش داده می شوند.
  • زمان صرف شده: اگر مدت زمان زیادی را صرف مشاهده عکس های کاربر یا فالوور خاصی نمایید، اینستاگرام چنین فرض می نماید که شما علاقه مند به بررسی عکس ها و محتویات به اشتراک گذاشته شده توسط آن کاربر، می باشید.