آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تعریف مفهوم و نظریّه‌های مربوط به شادمانی

تعریف مفهوم و نظریّه‌های مربوط به شادمانی تاریخچه   شادمانی، ذهن متفکّرین را برای هزاران سال به خود مشغول داشته است، هرچند که فقط در سال‌های اخیر است که به شیوه‌ی نظام‌دار مورد مطالعه و اندازه‌گیری بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

واژه­ ی مذهب و دین از نظر روانشناختی

واژه­ی مذهب مذهب در لغت به معنای کیش، طریقت و مسئولیتی است که معطوف به امر مقدس در دو بعد دین­آشنایی و دین­باوری می­شود. نگرش دینی، نگرش به امور ماورایی است که به موجب آن بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

سبب شناسی و مبانی نظری وابستگی به مواد

. سبب شناسی و مبانی نظری وابستگی به مواد در جدیدترین مدل سبب شناسی اختلال سوء مصرف و وابستگی مواد از نظریات مختلف روان پویشی، رفتاری، شناختی، شناختی ـ رفتاری، اجتماعی فرهنگی، رفتار مشکل ساز، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

دیدگاه‌های دانشمندان درباره عزت نفس

ابعاد عزت نفس   1- عزت نفس اجتماعی: عزت نفس اجتماعی عبارت است از احساسی که یک شخص در مورد خودش به عنوان یک دوست برای دیگران دارد.افراد می دانند که در صورت دستیابی به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

معیارهای تشخیصی سوءمصرف مواد براساس DSM-IV-TR :

معیارهای تشخیصی سوءمصرف مواد براساس DSM-IV-TR : افرادی که معیارهای سوء مصرف مواد را برآورده می کنند احتمالا در طی 12ماه گذشته یکی از موارد زیر را تجربه کرده اند: الف) شکست در ایفای نقش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مفهوم معنویت در اسلام و مسیحیت و تفاوت های آن

ابعاد معنویت 2-4-1 واژه «معنوی بودن» و «معنویت»، در زبان و ادبیات مربوط به زبان به‌صورت‌های مختلف ارائه شده است. برای تعریف معنویت، طیف گسترده‌ای از مفاهیم، ارائه شده که شامل تعریف معنوی بودن به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

انواع صفات انگیزشی و نظریه های انگیزش از دیدگاه روانشناختی

انواع صفات انگیزشی صفات مجموعه پیشرفت ادبیات مربوط به مجموعه پیشرفت می تواند به دو دیدگاه گسترده تقسیم شود که از طریق رویکردهای اساسی آنها متمایز می شوند: اولین دیدگاه به رویکرد انگیزش پیشرفت اشاره بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

اهمیت تشکیل خانواده در رضایت زناشویی

رضایت زناشویی یک جنبه ی مهم سازگاری با موضوع ازدواج و احساس رضامندی از زندگی زناشویی مرتبط است. ازدواج و زندگی زناشویی مستلزم وجود سطح پایداری از سازگاری از جانب زوج ها است و احساس بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تعریف مهارت‎های ارتباطی افراد

تعریف مهارت‎های ارتباطی مهارت‎های ارتباطی به‌منزله آن دسته از مهارت‎هایی هستند که به‌واسطه آن‌ها افراد می‌توانند درگیر تعامل‌های بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی‏ فرایندی که افراد در طی آن، اطلاعات، افکار و احساس‌های‏ بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل