مقالات و پایان نامه ها

دو ماه باقیمانده به کنکور98 چگونه درس بخوانیم؟

اواخر اردیبهشت ماه مساوی است با امتحانات پایان سال تحصیلی جاری. عده‌ای از داوطلبان تصور می‌کنند  که این امتحانات، ترمزی برای برنامه مطالعاتی آنهاست و در این دوران مجبورند که به جای تست زنی، به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری- قسمت 6

دارای مشکلات و تعارضات هیجانی و درونی، ناتوانی در کنترل هیجانات گوناگون (به ویژه هیجانات منفی )تکانه‌های برون ریزی، مشکل در ابراز وجود، عزت نفس پایین، احساس بی کفایتی، ضعف روانی واخلاقی و خودمحوری، مهارت‌های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری- قسمت 4

خاصی تصمیم گیری شد، مدار هیپوکامپ مغز، کرتکس حرکتی را فعال میکند، و این به رفتار منجر میشود پژوهش جدید اضافه میکند که سیستم لیمبیک به عضلاتی که جلوه‌های صورت را کنترل میکنند به واکنش‌های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری- قسمت 5

مخدر رابطه معنادار دارد. به این معنی که بازداري هیجانی، کنترل پرخاشگري و نشخوار ذهنی بالاتر در دانش آموزان پسر دبیرستانی با تابآوري پایینتر در برابر مصرف مواد مخدر همراه است. در پژوهش دیگری در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری- قسمت 2

منفی عواطف خود ادامه دادند. در واقع کنترل هیجان یک هنجار ژاپنی است. به عقیده گلمن (1995) جمع¬گرایی فرهنگهای آسیایی بر ابراز و عدم ابراز هیجان اثر می‌گذارد و سبک‌های ابراز هیجان بیشتر متاثر از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری- قسمت 3

د می‌شود که طبق آمار سازمان بین المللی ارتباطات درحال حاضر 39 درصد از آنها به اینترنت دسترسی دارند. 77 درصد آمار کاربران اینترنت در کشورهاي پیشرفته حضور دارند. اروپا با 75 درصد کاربران بیشترین Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری

واژه‌های کلیدی: نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری تقدیروتشکر از خانواده ام و همسرم که با صبرو شکیبایی همواره مشوق من در تمام طول تحصیل بوده اند قدردانی میکنم. از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان JIPA_Volume 9_Issue 1_Pages 1-34-1

تعداد تحصیلات جنس نشان اختصاری در جدول مصاحبهشونده 6 دکتری مرد M نمایندگان مجلس باسابقه 3 کارشناسی ارشد مرد 5 کارشناسی ارشد مرد E رؤسای دفاتر و کارکنان باسابقه 3 کارشناسی مرد 2 دانشجوی دکتری Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JIPA_Volume 8_Issue 4_Pages 691-710-1

سال پژوهشگر موضوع پژوهش 2001 استنویک و استنویک جبران خدمات سبز به مدیران ارشد 2001 دیلی و هانگ پیوند مدیریت منابع انسانی باEM 2003 فرناندز بررسی نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت منابع انسانی در مسائل Read more…

By 92, ago