آرایش ، زیبایی و مدل لباس

اهداف مهر اصالت

اهداف مهر اصالت

الف) تأمین بازار و فرصت‌های تجاری جهت حصول اطمینان از تداوم حضور و فعالیت صنایع دستی
مهر اصالت با توجه به اهمیت صنایع دستی در اقتصاد محلی و نقش مهم آن در فعالیت‌های فقرزدایی، ایجاد بازارهای جدید به منظور دستیابی به شبکه پیشرفته ارتباط تولیدکننده و خریداران، و نفوذ در بازارهای مقصد را از طریق مشارکت در نمایشگاه‌های تجاری تعقیب می‌کند.
ب) ایجاد استانداردهای لازم برای اقلام صنایع دستی کیفی و برتر
یونسکو قصد دارد از طریق اعطای مهر اصالت، به مکانیسم کنترلی دقیق برای استانداردهای مربوط به کیفیت عالی اقلام صنایع دستی دست یابد تا از این رهگذر، اطمینان حاصل شود که خریدار با خرید صنایع دستی دارای مهر اصالت به اقلام فرهنگی و اصیلی که در تولید آن‌ها مسائل زیست محیطی و قوانین کار و کارگر رعایت شده باشد، دست یافته است.
ج) ترغیب به ابداع و نوآوری
در جایی که مهر اصالت یونسکو، تداوم و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و سنتی را تعقیب و از ابداع و نوآوری حمایت می‌کند، بستر لازم برای بقا و حفاظت از صنایع دستی دارای بازار مطمئن در زندگی مدرن امروزی فراهم می‌گردد.
د) ارائه آموزش و خدمات حمایتی
مهر اصالت یونسکو در نظر دارد به وسیله برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ظرفیت سازی، مساعدت لازم را از طریق ارتقای سطح طراحی و بازاریابی و توسعه بازارها و صیانت از حقوق مالکیت فکری به تولیدکنندگان صنایع دستی ارائه نماید.
مزایای مهر اصالت یونسکو برای تولیدکننده‌ای که موفق به اخذ مهر می‌شود عبارت است از:
الف) گواهی ارتقا (ترفیع نامه)
هر کالا که موفق به اخذ مهر اصالت شود، گواهینامه ای دال بر ارتقای کیفیت و ممتاز بودن آن دریافت می‌کند که می‌تواند به عنوان مدرکی مبنی بر تأیید کیفیت اصالت محصول تلقی شود.
ب) مشارکت در نمایشگاه‌های فرهنگی و بازرگانی
صنعتگرانی که موفق به اخذ مهر اصالت شوند، می‌توانند اقلام تأیید شده را به منظور معرفی در نمایشگاه‌های بازرگانی عرضه نمایند. همچنین از مشورت‌های لازم درباره نحوه مشارکت در نمایشگاه‌های تجاری نیز برخوردار خواهند شد.
ج) بازاریابی و توسعه بازار
تولیدکنندگان اقلام تأیید شده می‌توانند از مزایای مربوط به بازاریابی و ارتباطات به عمل آمده یونسکو و شرکای فرهنگی – هنری منطقه‌ای آن استفاده نمایند؛ به عنوان مثال چاپ و انتشار بروشور، کاتالوگ و برچسب محصول به زبان‌های مربوط از سوی یونسکو، به معرفی مطلوب آن‌ها و استفاده از فعالیت‌های بازاریابی منجر خواهد شد.
د) معرفی در سایت و مزیت تجارت الکترونیک
تمام اطلاعات مربوط به اقلام تأیید شده به همراه اطلاعات سازنده و تولیدکننده آن‌ها از طریق سایت دفترهای منطقه‌ای یونسکو جهت ایجاد ارتباط مستقیم خریداران و ارائه سفارش به آن‌ها در اختیار خریداران مشتاق قرار خواهد گرفت.
ه) آموزش و ظرفیت سازی:
یونسکو برای مساعدت به صنعتگرانی که موفق به اخذ مهراصالت شده‌اند، کارگاه‌های آموزشی طراحی، بازاریابی و شیوه‌های پشتیبانی- در سطوح ملی و منطقه‌ای- برگزار می‌کند.
و) حقوق مالکیت معنوی و حق کپی برداری
یونسکو به منظور ثبت آثار هنرمندان و صنعتگرانی که اقلام صنایع دستی آن‌ها مهر اصالت اخذ کرده‌اند، نزد سازمان جهانی مالکیت فکری[1] اقدام خواهد نمود تا از این رهگذر حقوق معنوی صنایع دستی تأیید شده به نام سازنده آن‌ها ثبت شود (حاجی‌پور شوشتری، 1386، ص 159-160).
 
[1] WIPO