ساخت به شمار می آید. مانع رایج دیگر محدودیت انتقال پرسنل و کارکنان ساختمانی به بازار هدف برای پروژه های خاص می باشد. بزرگترین چالش شرکت های ساختمانی پیچیدگی مقررات داخلی است که باید در تمام سطوح دولتی تحت کنترل قرار گیرند. این مقررات عموما شامل نظارت بر استفاده از زمین، مقررات و الزامات فنی ساختمان سازی، مجوز ساخت، ثبت کارفرما، پیمانکار و متخصص، مقررات پرداخت دستمزد و مقررات زیست محیطی می باشند (کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۸۶-۸۷).
۴-۱۱- خدمات بازرگانی
تعهدات بخش خدمات بازرگانی شامل خدمات حرفه ای، خدمات تحقیق و توسعه، خدمات املاک و مستغلات و خدمات کرایه و اجاره و طیف متنوعی از سایر خدمات پشتیبانی می باشد. بخش خدمات بازرگانی طیف وسیعی از فعالیت ها که از مدیریت حمایت نموده و برای فعالیت سازمان ها حیاتی هستند مثل ممیزی ادغام، خدمات ورشکستگی، مشاوره مالیاتی، خدمات سرمایهگذاری و مشاوره مدیریت را در بر میگیرد (کمالی اردکانی،۱۳۸۳: ۱۵۰).سطح و کیفیت تعهدات در زیر بخش های مختلف متفاوت است. در مورد خدمات حرفه ای مقررات بسیار سخت گیرانه ای وجود دارد که به عنوان مثال، تایید متقابل صلاحیت های حرفه ای، انواع مختلف نهاد های تجاری که اجازه فعالیت دارند و استاندارد های فنی همگی می توانند موجب موانع تجاری گردند. تنظیم فعالیت های حرفه ای معمولا شرایطی را شامل می شود که به صلاحیت افراد بستگی ندارد ( مثل الزام به تابعیت).
در مقابل خدمات تخصصی بسیار ضابطه مند،«سایر خدمات بازرگانی» قرار دارد که شامل طیف وسیعی از فعالیت هاست که شرکت ها برای انجام آنها قرارداد می بندند. این خدمات خاص به خصوص به کمک فناوری اطلاعات به شدت در حال افزایش هستند و توان بالقوه بالایی برای اشتغالزایی دارند. برای بسیاری از این خدمات بین بنگاهی هیچ مقررات داخلی وجود ندارد. دسترسی به بازار در این بخش ها صرفاً از طریق رژیم عمومی سرمایه گذاری خارجی ( در مورد شیوه حضور تجاری) یا انتقال اشخاص حقیقی (شیوه چهارم) کنترل می شود. این خدمات به نحو روز افزونی به عنوان خدمات پشتیبانی اداری از خارج مرزها تأمین می شوند و به همین دلیل تحت تاثیر برنامه کاری سازمان جهانی تجارت در بخش تجارت الکترونیک قرار می گیرند (کمالی اردکانی،۱۳۸۳: ۱۵۶).
۴-۱۱-۱- شیوههای عرضه خدمات بازرگانی
خدمات بازرگانی به شیوههای ذیل عرضه میشود:
عبور از مرز: در میان مصادیق متنوع خدمات بازرگانی تنها تعدادی از آنها از جمله اجاره کشتی و هواپیما و بطور کلی تجهیزات مربوط به حمل و نقل بدون متصدی، به این شیوه قابل عرضه میباشند. در این موارد مصرف کننده، تجهیزات مذکور را در قالب کرایه از عرضه کننده دریافت میکند. این شیوه عموماً مورد استفاده مصرف کنندگانی ممکن است قرار گیرد که خود قصد عرضه خدماتی را با استفاده از تجهیزات مذکور داشته باشند.
مصرف در خارج: ممکن است مصرف کنندگان برای دریافت خدماتی نظیر تعمیر تجهیزات (غیر از کشتی و هواپیما و سایر تجهیزات حمل و نقل) و نیز آزمایش و تحلیل فنی ناچار به حضور در کشور محل عرضه خدمات باشند.
حضور تجاری: در این شیوه طیف متنوعی از مراکز خدماتی میتواند مطرح شود که با تاسیس یکی از انواع شرکتها یا ایجاد شعبه یا نمایندگی خدماتی نظیر خدمات آتلیه عکاسی، خدمات حقوقی و غیره را عرضه میکنند. در برخی از بخشهای خدماتی ممکن است محدودیتهایی وجود داشته باشد که بر اثر اقدامات اعضا به وجود نیامدهاند بلکه به دلایل دیگری مانع از عرضه خدمات توسط عرضهکنندگان خارجی میشوند، مثلاً در حوزه خدمات حقوقی به دلیل تفاوتهای عمیق و قابل توجه میان نظامهای حقوقی کشورهای مختلف، ممکن است دانش حقوقدانان یک کشور در کشور دیگر فاقد کاربرد باشد و چنین عرضه کنندگانی تنها بتوانند آن قسمت از خدمات حقوقی که در نهادهای بینالمللی کاربرد دارد را در کشور مقصد عرضه کنند.
انتقال اشخاص حقیقی: حضور اشخاص حقیقی که به عرضه خدماتی مثل خدمات نظافت ساختمان، مشاوره در امور بازرگانی، حسابداری و حسابرسی در این گروه جای میگیرد.
سازمان جهانی تجارت بخش های ذیل را به عنوان بخش خدمات بازرگانی مطرح کرده است: ۱- خدمات حرفه ای (شامل خدمات حقوقی، حسابداری، حسابرسی و دفتر داری، خدمات مالیاتی، خدمات معماری، خدمات مهندسی، خدمات مهندسی یکپارچه، خدمات برنامه ریزی شهری و معماری تزئینی، خدمات پزشکی و دندان پزشکی، خدمات دامپزشکی، خدمات ارائه شده به وسیله ماما، پرستار، فیزیوتراپ و…، سایر موارد)، ۲- رایانه و خدمات مرتبط ( شامل خدمات مشاوره ای مرتبط به نصب سخت افزار رایانه، خدمات اجرای نرم افزار، خدمات داده پردازی، خدمات پایگاه اطلاعاتی، سایر موارد)، ۳- خدمات تحقیق و توسعه ( شامل خدمات تحقیق و توسعه در زمینه علوم طبیعی، خدمات تحقیق و توسعه در زمینه علوم اجتماعی و انسانی، خدمات تحقیق و توسعه میان رشته ای)، ۴- خدمات مربوط به اموال غیر منقول (شامل اموال شخصی، بر مبنای حق الزحمه یا قرارداد)، ۵- خدمات کرایه ای/اجاره ای بدون اپراتور (شامل مربوطه به کشتی، مربوط به هواپیما، مربوط به سایر تجهیزات حمل و نقل، مربوط به سایر ماشین آلات و تجهیزات ، سایر موارد) ۶- سایر خدمات بازرگانی (شامل خدمات تبلیغاتی، خدمات مربوط به تحقیق راجع به بازار و سنجش افکار عمومی، خدمات مشاوره مدیریت، خدمات مرتبط با مشاوره مدیریت، خدمات آزمایش و تحلیل فنی، خدمات لازم در کشاورزی، شکار و جنگلداری، خدمات لازم در صیادی، خدمات لازم در معدن کاوی، خدمات لازم در ساخت صنعتی، خدمات لازم در توزیع انرژی، خدمات کاریابی و عرضه نیروی انسانی، رسیدگی و تأمین، خدمات مشاوره ای علمی و فنی مربوط، نگهداری و تعمیر تجهیزات(غیر از کشتی، هواپیما و سایر تجهیزات حمل و نقل) خدمات نظافت ساختمان، خدمات عکاسی، خدمات بسته بندی، چاپ و انتشار، خدمات مربوط به برگزاری گردهمایی ها، سایر موارد.
۴-۱۲- خدمات آموزشی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *