ر و تقویت ماهیچه های مرکزی شماس، کمک بگیرین، همه این درمانا به ثبات ستون فقرات و کاهش آسیبای احتمالی و مثل کمک می کنه.

عمل جراحی

بعد از گذشت ۴ الی ۶ هفته از ادامه همه علائم سیاتیک و دیسک کمر و نبود هیچ گونه علایٔم درمان، احتمال اینکه عمل جراحی به مریض پیشنهاد شه، بسیار زیاده. نتایج تحقیقات نشون میدن که کسائی که دیسک کمر خود رو جراحی می کنن، ۳ ماه پس از جراحی نسبت به کسائی که عمل جراحی نمی کنن، درد و ناتوانیِ حرکتیِ کمتری دارن.

منبع: prevention prevention