چهار قوس در کف پا وجود دارد که عبارتند از: قوس طولی داخلی، قوس طولی خارجی، قوس عرضی و قوس قدام استخوان های کف پایی(46).

 • قوس طولی داخلی: که از استخوان های پاشنه تا اولین مفصل کف پایی انگشت شست امتداد دارد و شامل پاشنه، قاپ، ناوی و سه استخوان کف پایی داخلی می باشد. قوس توسط عضلات ساقی قدامی، ساقی خلفی، خم کننده دراز انگشتان، خم کننده دراز شست، خم کننده کوتاه انگشتان، نیام کف پایی و لیگامنت کف پایی پاشنه ای ناوی حفظ می‌شود. نیام کف پایی نقش عمده ای را حین فاز های مختلف چرخه راه رفتن ایفا می کند، که به توزیع نیروهای تاندون آشیل زیر قسمت جلوی پا در سر استخوان های کف پایی و انگشتان کمک می کند. لیگامنت اصلی حمایت کننده

 
این قوس لیگامنت کف پایی پاشنه ای  ناوی می باشد که مثل یک فنر برای باز گرداندن قوس به                                و       وضعیت نرمال، پس از کشیده شدن آن عمل می کند.(44)

 • قوس طولی خارجی: که از استخوان پاشنه تا پنجمین مفصل کف پایی انگشت کوچک امتداد دارد و شامل پاشنه، تاسی و دو استخوان کف  پایی خارجی می باشد. قوس خارجی از قوس داخلی پایین تر است و حین تحمل وزن محو می‌شود. این قوس توسط عضلات نازک نئی طویل، نازک نئی کوتاه، نازک نئی طرفی، دور کننده انگشت کوچک، خم کننده کوتاه انگشتان، نیام کف پایی، لیگامنت طویل کف پایی و لیگامنت کوتاه کف پایی حفظ می‌شود.(46)
 • قوس عرضی: شامل استخوان های ناوی، سه استخوان میخی، تاسی و استخوان های کف پایی است. قوس عرضی توسط عضلات ساقی خلفی، ساقی قدامی و نازک نئی طویل و نیام کف پایی حفظ می‌شود.(44)
 • قوس استخوان های کف پایی: که توسط سر انتهایی استخوان های کف پا شکل گرفته است. این قوس از اولین تا پنجمین استخوان کف پایی کشیده شده است.(46)اهمیت قوس های کف پایی:
  قوس های کف پا به حفظ و حمایت وزن بدن کمک کرده، فشارهای وارد شده به بدن را تعدیل کرده، موجب تطابق پا با سطوح مختلف شده و پیشروی و راه رفتن موزون را تسهیل می کند.(47-45-42)
  عارضه کف پای صاف:
  افتادگی قوس های داخلی و عرضی همراه با چرخش خارجی مچ پا را صافی کف پا می گویند که براساس شدت و ضعف میزان این ناهنجاری متفاوت است. در این عارضه، پا با تمام پاشنه روی زمین قرار می گیرد و قسمت داخلی قوس طولی کف پا صاف است و یکی از شایع ‌ترین مشکلات مربوط به پا که اکثر افراد با آن دست به گریبان هستند و گاهی بدون ‌آن که از این مشکل خبر داشته باشند، سال ‌ها با آن زندگی می‌ کنند، صافی کف پا است. صافی کف پا به طور کلی، به کاهش ارتفاع قوس طولی داخلی پا،صافی کف پا گفته می شود. صافی کف پا یکی از مشکلات شایع در کودکان،نوجوانان و بزرگسالان است. چنانچه صافی کف پا به موقع شناسایی شود و اقدامات لازم در جهت اصلاح و جلوگیری از تشدید آن به عمل آید؛ می توان از عوارض آن جلوگیری نمود. صافی کف پا در دراز مدت اثرات مخربی بر مفاصل پا و زانو و سایر مفاصل به جای می گذارد. علاوه بر آن زمینه آرتروز زودرس را فراهم می کند. صافی کف پا اگر یک طرفه باشد،تغییرات یک طرفه ایجاد می کند و حتی می تواند موجب کوتاهی اندام و افتادگی لگن و اسکولیوز شود. معمولا صافی کف پا در کودکان بدون علامت است,ولی والدین آنها اغلب از این موضوع شکایت دارند که رویه کفش کودکان آنها به طرف داخل بیرون زدگی پیدا می کند و پاشنه کفشها به سرعت در قسمت داخلی ساییده می شود. در بزرگسالان نیز صافی کف پا یا اغلب بدون علامت است فقط در شدیدترین موارد
   
   
  ممکن است. در زمان بلوغ سبب پیچ خوردگی پا شود و درد ایجاد کند. در کودکان چاق یا نوجوانان مبتلا ممکن است هنگام ایستادن طولانی مدت درد در محور طولی پا و کناره داخلی آن همراه با احساس ضعف و فشار وجود داشته باشد. این عارضه هم در کودکان و هم در افراد بالغ شایع است. حدود 20 درصد از افراد بالغ دچار صافی کف پا هستند. در این وضعیت، قوس پا در یک یا هر دو پا صاف است، در حالی که این قوس طبیعی در بیشتر افراد، فضایی را در قسمت داخلی پا شامل می ‌شود. البته ارتفاع این قوس در افراد مختلف فرق می ‌کند. کودکان در سنین پایین این قوس را ندارند. این قوس بین سنین 3 تا 10 سالگی کم کم ایجاد می ‌شود. این عارضه ممکن است مادر زادی باشد یا ممکن است ناشی از ضربه، ضعف عضلانی، شلی لیگامنتی، افت ناوی، فلج ناشی از ضایعه عصبی باشد یا یک فاکتور ارثی باعث ایجاد آن گردد(51-50-44)
  عارضه کف پای گود:
  عارضه مذکور نوعی اختلال در وضعیت طبیعی پا است که در آن قوس طولی پا افزایش می یابد، سر استخوان های کف پایی نسبت به پشت پا پایین تر قرار می گیرند، بنابراین افتادگی جلو پا نسبت به پشت پا در مفصل مچ پایی  کف پایی وجود دارد. بافت نرم کف پا به طور غیر طبیعی کوتاه هستند، که ظاهری کوچکتر به پا می دهند. اغلب پینه های دردناک در زیر س استخوان های کف پایی مشاهده می گردد، که توسط کاهش قوس استخوانهای کف پا و حساسیت در طول انگشتان تغییر شکل یافته، ایجاد می‌شود. بعد از مدتی به دلیل تغییرات استئوآرتریتی در این مفاصل، درد در ناحیه مچ پا ایجاد می‌شود. قوس طولی در هر دو طرف داخلی و خارجی بلند هستند، بنابراین در موارد شدید تر قوس طولی خارجی نمایان می‌شود؛ روی پا برآمده شده و جلو پا ضخیم و پهن می گردد. سر استخوان های کف پا برجسته می‌شود.(44)
  پای نرمال
  حین تحمل وزن اگر نسبت پا به مچ پا نرمال باشد، همه استخوان های کف پا متحمل وزن می شوند و سر همه استخوان های کف پایی در یک صفحه افقی قرار می گیرند. جلو پا و پشت پا نسبت به یکدیگر و نسبت به زمین در یک راستا قرار دارند. مفصل بین استخوان های مچ پا در بیشترین حد پرونیشن است و مفصل تحت قاپی در وضعیت خنثی قرار دارد. مفاصل تحت قاپی و مچ پا در یک راستا می باشند و استخوان های پاشنه و ساق پا در یک راستا قرار دارند(44).
  به طور کلی عملکرد پا به شکل پا بستگی دارد. علی رغم دارا بودن ویژگی های آناتومیکی رایج، شکل و بیومکانیک پا بین افراد متفاوت است. یکی از منابع این تفاوت ها در قوس طولی داخلی پا می باشد. شکل قوس طولی داخلی پا یکی از بحث بر انگیز ترین مسائل در علوم مربوط به پا است. قوس زیاد یا کم به عنوان یک فاکتور مستعد کننده آسیب پا حین فعالیت های جسمانی گزارش شده است(49-48)