رضایت مشتری برای هر موسسه­ای مزایایی دارد و سطح رضایت بالاتر مشتری نیز به وفاداری بیشتر او منجر می­شود. در بلند مدت، سودآوری بیشتر در گرو نگه داشتن مشتریان خوب و نه تلاش مستمر برای ایجاد و جذب مشتریان و جایگزینی مشتریان از دست رفته است. مشتریان  بسیار راضی همواره به انتشار تبلیغات دهان به دهان مطلوب اقدام می­کنند و عملاً به یک آگهی تبلیغاتی رونده و گوینده تبدیل می­شوند که این خود هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش می­دهد.

رضایت بالای مشتریان نوعی بیمه در برابر اشتباهات احتمالی موسسه است که وقوع آنها اجتناب ناپذیر است، زیرا به دلیل تجربیات خوشایند قبلی و اشتباهات قبلی و اشتباهات اندک گهگاه سازمان را با اغماض می­نگرد و عجیب نیست که جلب رضایت مشتری مهمترین وظیفه سازمان­ها شده و ارتباط مستقیمی با حفظ مشتری، سهم بازار و منافع سازمان دارد (34).