گرفته است قابل مقایسه با مسئولیت سردفتران اسناد رسمی می‌باشد؟
2-2-2-1- مفهوم اسناد ثبت احوال و انواع آن و مسئولیت مدنی ثبت احوال
در ابتدا تعریفی از اسناد ثبت احوال و انواع آن را بیان کرده و سپس وارد بحث مسئولیت مدنی این افراد می‎شویم.
2-2-2-1-1- مفهوم اسناد ثبت احوال
اسناد مربوط به احوال شخصیه را اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی گویند که برابر مقررات ثبت احوال به وسیله مأمورین رسمی تنظیم می‌شوند. ثبت احوال شامل ثبت ولادت، فوت، ازدواج، طلاق (وقایع چهارگانه) و نام خانوادگی در دفاتر و اوراق و اسناد مربوط است. (همان منبع: 120)
براساس ماده 1 آیین نامه ثبت احوال مصوب 1319: «سند سجلی عبارت از سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است.» با اینکه آیین نامه مذکور امروزه قدرت اجرایی ندارد، اما با اقتباس از آن در تعریف سند سجلی و به تعبیر دیگر، سند ثبت احوال، می‎توان گفت: سند سجلی یک سند رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد، تصحیح یا باطل نشده باشد به قوت خود باقی است. (مفاد ماده 8 ق. ث. ا. اصلاحی 18/10/1363)
2-2-2-1-2- انواع اسناد ثبت احوال
1-سند ثبت ولادت: اوراقی که ولادت افراد در آن به ثبت می‌رسد. (ماده 8 ق. ث. ا مصوب 1355 و ماده 993 ق. م. )
2-سند ثبت مرگ: اوراقی که برای ثبت مرگ در نظر گرفته شده است. (ماده 8 ق. ث. ا و ماده 993 ق. م. )
3-دفتر ثبت کل وقایع: که در آن ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت، مرگ زوج و زوجه، ولادت و مرگ فرزندان و مرگ صاحب سند از روی مندرجات اسناد ولادت و مرگ و اعلامیه‌ها و سایر مدارک ذی‌ربط ثبت می‌گردد(ماده 10 ق. ث. ا. 1355)
4-برگ ولادت: طبق تبصره‌ی ماده 13 پیشین قانون ثبت احوال، پس از ثبت ولادت، اگر طفل ایرانی بود، سندی به نام برگ ولادت برای او صادر و به اعلام کننده تسلیم می‌شد، ولی به موجب تبصره اصلاحی ماده 13 مصوب 18/10/63 : «پس از ثبت ولادت، اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه صادر و تسلیم می‌گردد.»
5-گواهی ولادت: اگر طفل خارجی باشد، پس از ثبت ولادت او، سندی به عنوان گواهی ولادت صادر و تسلیم می‌گردد. (تبصره ماده 13)
6-شناسنامه: شناسنامه نیز از مهمترین اسناد ثبت احوال است. برابر تبصره ماده 13 ق. ث. ا. برای هر طفل ایرانی باید شناسنامه صادر و تسلیم گردد. به موجب تبصره 1 ماده 15 شناسنامه افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال گردد و طبق تبصره 2 همان ماده: «شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سالِ صاحب آن تجدید شود.»

7- کارت شناسایی، طبق ماده 38 ق. ث. ا در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند، کسانی که سن آنان از 15 سال به بالاست باید دارای کارت شناسایی بوده، همیشه آن را همراه داشته باشند. کارت شناسایی حاوی مشخصات، اثر انگشت، عکس، نشانی محل سکونت و گروههای اصلی خون خواهد بود. این مقررات هنوز اجرا نشده است. تفاوت شناسنامه با کارت شناسایی در قانون جدید این است که شناسنامه دارای مندرجات و اطلاعات بیشتری است؛ مثلا در شناسنامه، ازدواج، طلاق، مرگ زوجه و زوج و ولادت فرزندان قید خواهد شد، حال آنکه کارت شناسایی فاقد چنین اطلاعاتی است و صرفاً به منظور شناخت هویت صاحب سند در نظر گرفته شده است.
8- دفتر رسمی ازدواج و عقد نامه یا قباله نکاح که به اشخاص داده می‌شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9- دفتر رسمی طلاق.
10-دفتر نام خانوادگی که برای این نام پیش‌بینی شده است و حق تقدم اشخاص را نسبت به نام‌های خانوادگی مشخص می‌کند.
11-رونوشت شناسنامه که به وسیله مأموران اداره ثبت احوال صادر می‌شود.
12-سایر اسناد سجلی و اطلاعیه های مربوط به ثبت احوال که به وسیله‌ی مأموران رسمی تهیه می‌شوند.
کلیه اسناد یاد شده از اسناد رسمی به شمار می آیند و انکار و تردید نسبت به آنها روا نیست و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه تصحیح یا باطل نشده‌اند به قوت خود باقی می‌باشند. (ماده 8 ق. ث. ا. )
2-2-2-2- مسئولیت مدنی کارمندان اداره ثبت احوال
مقررات و ضوابط ثبت احوال عموماً مقرراتی هستند که برای ایجاد نظم و هماهنگی و تسهیل روابط حقوقی، اجتماعی و اقتصادی مردم تصویب و به مورد اجرا گذاشته می‌شوند؛ بنابراین در صورت تخلف از آنها، حسب مورد و اهمیت قاعده‌ای که رعایت نشده است، ضمانت اجرای متناسبی پیش‌بینی و مقرر گردیده است. این ضمانت اجراها عبارتند از: ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای اداری و انضباطی، ضمانت اجرای مدنی و بالاخره الزام به انجام تکلیف مقرر. (صفایی و غیره، 1386: 135)
درباره مسئولیت مدنی این قبیل از افراد باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت علاوه بر مجازاتهای کیفری و انضباطی یاد شده در قانون، اشخاص متخلف اعم از کارمندان و دیگران، برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی، مکلف به جبران خسارتی خواهند بود که از تقصیر آنها ناشی شده است. در برخی از مقررات راجع به ثبت احوال نیز به این‌گونه ضمانت اجرا اشاره شده است.
به طوری که ماده‌ی 6 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه‌ای در این‌باره بیان کرده‌است: «هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانک‌ها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نمایند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده‌ی 5 این قانون محکوم خواهد شد.»
و همچنین در ماده‌ی 7 : «هر یک از کارمندان و مسئولین دولتی از لشکری و کشوری و همچنین از کارکنان و مؤسسات دولتی و عمومی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده، ملاک انجام کار قرار دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری و انتظامی، به جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از 200، 000 ریال تا 500، 000 ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.»
قابل ذکر می‌باشد که بر طبق ماده‌ی 1 ق. م. م : «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
و ماده 11 ق. م. م «کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسوؤل جبران خسارت وارد می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده‌ی اداره و مؤسسات مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» مسئولیت در این دو ماده مبتنی بر تقصیر است و بدون اثبات تقصیر یا تخلف شخص، مسئولیت مدنی او در این زمینه ثابت و محرز نمی‌گردد. مگر در خصوص اتلاف خود اسناد که خسارت مستقیم وارده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به استناد ماده 328 ق. م: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن مثل آن است.»
2-2-3- اداره ثبت اسناد و املاک
تشکیلات ثبت در آغاز به صورت اداره‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ثبت اسناد و تابع وزارت عدلیه بوده است. در سال 1302 با توسعه ی تشکیلات و وظایف آن به صورت اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک وابسته به وزارت عدلیه درآمد و عنوان رئیس آن، رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک و سپس مدیر کل ثبت اسناد و املاک بود. این وضع تا اردیبهشت 1352 ادامه داشت و از تاریخ سوم اردیبهشت آن سال عنوان اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد و رئیس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را دارا شد، اکنون نیز تشکیلات ثبت بر اساس همان قانون است. متن قانون چنین است: ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون، عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تبدیل می‌شود.
تبصره1-سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن سمت معا
ونت وزارت دادگستری را خواهد داشت.
تبصره2-وزارت دادگستری تشکیلات و پستهای سازمانی ثبت اسناد واملاک را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد نمود.
با این قانون ماده‌ی 1 قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 26 اسفند 1310 که مقرر می‌دارد: در هر حوزه‌ی ابتدایی به اقتضای اهمیت محل یک اداره‌ یا دایره‌ی ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود. ممکن است هر اداره ‌یا دایره ثبت دارای شعبی باشد؛ منسوخ تلقی می

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *