حمل‌و‌نقل و ترافیک و افزایش سطح سرویس معابر و طراحی‌های فضای سبز شهری، نمی‌توانند پاسخگوی این معضل پیچیده و ریشه‌دار و گره‌خورده‌ در زندگی اجتماعی، اقتصادی و زیست‌‎‍‍‍‌‌محیطی جوامع بشری باشند؟ معضلاتی که دارای ضرایب منفی بالا در محاسبات شاخص‌های توسعه‌ای و پیشرفت ملی، همراه با تاثیرات مشهود منفی بر بهداشت، سلامت محیطی، رفتاری، روانی و زیست‌محیطی ساکنین شهرها هستند.
چرا ایده‌پردازان و صاحب نظران در حل و فصل این پدیده‌ی ناخوشایند ولی روزمره‌ی زندگی شهری عاجزند؟
۳-۲ روش تحقیق
روش این تحقیق بررسی کتابخانه‌ای مشکلات ترافیکی و آلودگی شهرها با استفاده از “سیستم پویا” و نرم‌افزار “ون‌سیم”۲۰ بوده و مراحل شش‌گانه‌ی اساسی در استفاده از روش مطالعاتی “سیستم پویا” در ادامه نشان داده شده است::
• شناسایی و تعریف مسئله( شناخت کامل مسئله و تعیین افق زمانی )
• مفهوم‌سازی سیستم( مرزبندی سیستم و تعیین متغیرهای حالت و نرخ )
• تدوین مدل( نمودار جریان و معادلات )
• شبیه‌سازی و اعتبار سنجی مدل
• تحلیل و بهبود سیاست( تحلیل نتایج و ارائه راهکار و پیشنهادات )
• پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های اتخاذ شده
۳-۲-۱ شناخت و تعریف مسئله
از زمان شروع انقلاب صنعتی و تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی که هم‌زمان با توسعه‌ی شهرنشینی انسان برای کسب درآمد و ثروت‌اندوزی برای ثروتمندان و رنج وکارگری برای طبقه‌ی فقیر‌
و کم‌درآمد همراه شده، تنها سرفصل مشترک انسان‌ها فقط ایجاد آلودگی بوده که در این مورد نیز نقش اقشار مرفه همیشه بیشتر از نقش سایر اقشار اجتماع بوده ولی به دلیل پیوستگی و ارتباط زمین و آسمان خدا، انسان‌های شهرنشین در استفاده از این آلودگی‌‍‌ها سهم یکسانی داشته‌اند!
نقش انسان شهرنشین در آلودگی هوا چیست؟
چرا مشکلات زیست محیطی در حال تغییر و ساختارشکنی جوامع انسانی هستند؟
چرا میزان سرانه‌ی فضای سبز در نظر گرفته برای شهرسازی توسط سازمان‌های مختلف در کشورهای مختلف جواب‌گوی توسعه‌ی جوامع انسانی نیست؟
چند درخت برای تامین اکسیژن هر انسان و هر خودرو لازم است؟
آثار کاشت، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌های شهری چیست؟
آیا جنگل‌کاری شهری می‌تواند راه‌حلی برای مقابله با کمبود اکسیژن شهرها باشد؟
آیا تغییر ساختار در تصمیم‌گیری و جایگزینی سرانه‌ی خودرو به‌جای سرانه انسان می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای جوامع بشری در تامین اکسیژن باشد؟
ویژگی‌های چشم‌انداز چه باید باشد؟
آلودگی شهرها اکثرا ناشی از تردد خودروها و عدم پاسخگویی سطوح سرویس موجود بوده و در این رابطه بحث معماری شهری همیشه مورد نظر صاحبان اندیشه و تاحدی نیز مسئولین بوده است.
برای داشتن ایده‌های جدید باید آینده‌نگری وسیعی داشت و برای رسیدن به این جایگاه نیز باید نقاط و نکات نادیده شده را جستجو و واکاوی کرد و از آنجاییکه در چشم‌انداز باید دو موضوع محتوایی؛ اطلاعات و ارزشها؛ مورد توجه رهبران قرار گیرند، لذا در تدوین چشم‌انداز مورد نظر نیز اطلاعات موجود در هر بخش مورد استفاده قرار گرفته که شامل اطلاعات ملی و جهانی می‌باشد و همچنین از روش رویکرد انفرادی و به صورت شهودی برای سرعت کار بالا استفاده شده است .
در چشم‌انداز ارائه شده اطلاعات شامل :
• معماری موجود شهرها با مهندسی سنتی
• سطح سرویس معابر موجود با محدودیت ها و مهندسی های سنتی
• محیط‌زیست در حال تخریب با مهندسی سنتی
و ارزش‌ها شامل :
• ایجاد آرمان‌گرایی قابل دست یابی در معماری جدید شهرها با مهندسی پیشرفته
• ایجاد آرمان‌گرایی قابل دست یابی درافزایش سطح سرویس معابر با مهندسی بسیار عالی و پیشرفته
• ایجاد آرمان‌گرایی قابل دست یابی در حفظ و توسعه‌ی محیط‌زیست بر اساس تعامل انسان + خودرو + جنگل
ارائه شده است و سعی گردیده تا چهار مرحله‌ی اساسی چشم‌انداز رعایت گردد:
• در فرآیند حسابرسی پروژه، وضعیت موجود شهرها از لحاظ معماری سنتی وعدم دسترسی آسان مردم به مراکز مورد نیازشان که سبب ترافیک سنگین و گره‌خورده ی خودروها در جای‌جای تمامی معابر شهری و ترافیک عابرین پیاده به دلیل عدم وجود سطح سرویس مناسب برای خودروها و عابرین پیاده و نیز تخریب روزمره‌ی محیط‌زیست توسط خودروها و انسانها با توسعه‌ی شهرها شده، مورد توجه قرار گرفته است.
• در فرآیند شناخت چگونگی کارسازی پروژه، می توان با استفاده از کارشناسان و نرم افزارهای مربوطه برنامه ریزی و اقدام کرد.
• در فرآیند شناخت ماهیت اصلی پروژه موارد زیر رعایت شده است:
• در شناخت و ماموریت یا هدف تعیین شده‌ی پروژه معماری جدید بر اساس بلوک بندی شهرها با هدف افزایش سطح سرویس معابر با حفظ و توسعه ی محیط‌زیست با مهندسی بسیار پیشرفته در نظر گرفته شده است.
• در آثار ارزشی پروژه برای جامعه، زندگی انسان سالم بر روی تنها کره خاکی قابل سکونت انسان با رفع نیازهای جوامع بشری پیشرفته و بر مبنای تعاملات فی مابین انسان و محیط‌زیست دیده شده است.
• در ویژگی‌های چهارچوب نهادی پروژه ، ایجاد چشم‌انداز برای تبیین استرانژی هزاره سوم پیش‌بینی گردیده است.
• منحصر بفرد بودن پروژه در ساختار چشم‌انداز، استفاده از نرم افزار “ون‌سیم” می باشد.
• در عوامل موفقیت پروژه در آینده، تعامل مسئولین و برنامه ریزان شهری با محیط‌زیست از طریق دستیابی به استراتژی تعامل انسان + خودرو + جنگل پیش بینی شده است.
• در فرآیند انتخاب چشم‌انداز نیز هر چهار نوع چشم‌انداز اساسی( نوآوری در خدمت، نوآوری در مخاطبان و ارباب رجوع، نوآوری در عملیات یا فنآوری و تغییر پوشش جغرافیایی و جمعیتی ) را می‌توان منظور استفاده قرار داد.
• ماموریت و ماهیت و ارزشهای محوری چشم‌انداز، در نام‌گذاری پروژه دقیقا رعایت شده و در مفاهیم مرتبط با چشم‌انداز نیز به صورت فرصت‌مداری،تغییر ،استراتژی، نتایج بلند مدت و فعال قابل تعریف بوده و بیانیه‌ی آن نیز توسط سازمانی که خود را ملزم به اجرای آن بداند قابل تدوین است و همچنین از لحاظ ابعاد مکانی و زمانی بر حسب نیازهای سازمانی قابل برنامه‌ریزی می‌باشد.
در تحقیق مورد نظر که با انتخاب سطح سرویس( زیر مجموعه‌ی اساسی جابجایی ) و معماری شهری( اساس و پایه‌ی تمام بسترهای طراحی شهری )، همراه با اولویت دادن به حفظ و توسعه‌ی محیط‌زیست انجام گردیده، سعی شده تا افکار و عقاید طراحان و صاحب‌نظران شهرسازی به سمت و سوی توسعه‌ی پایدار زندگی شهری سوق داده شود. زیرا انسان شهرزده‌ی امروزی همانند درخت آفت زده، در حال پژمردن و اضمحلال در میان چرخ دنده‌های سنگین شهری است که تمامی محیط ‌طبیعی و سرزنده و شاداب محیط‌زیست خود را با طبیعت مصنوعی و ماشین‌زده و آلوده‌ی شهری تعویض کرده بدون آن‌که بتواند در این میان از خود واکنشی نشان داده باشد و توسعه ناپایدار شهرهای امروزی ؛ مخصوصا در کلان شهرها نیز حاصل این آفت‌زدگی است. درتحقیق ارائه شده :
• جابجایی و دسترسی و مسائل اجتماعی با ایده‌پردازی و ایجاد اختلاف ارتفاع و ساخت کوریدورهای مخصوص حرکت وسائل نقلیه‌ی عمومی و پارکینگ‌های گسترده در زیر ابنیه‌ها و ساختمان‌های مجاور معابر و ایجاد فضاهای سبز و جنگل‌کاری در وسط خیابانها.
• معماری و تاثیرات آب و هوایی و مسائل اقتصادی با بلوک‌بندی شهرها و همراه با توسعه‌ی پایدار فضای سبز شهری.
مورد منظور قرار گرفته‌اند که در نتیجه‌گیری کلی به آن‌ها پرداخته شده است.
۳-۲-۲ مفهوم‌سازی مدل
در این مرحله باید حدود و مرزهای سیستم مورد نظر و حوزه‌ی مطالعه مشخص شده، یعنی باید متغیرهای حالت و نرخ تعیین شده‌اند، متغیرهای حالت آن دسته از متغیرهایی هستند که محتوای آن‎ها وابسته به تاریخ است و شامل مباحث شهرسازی و فضاهای سبز و استانداردهای موجود در این زمینه هستند، در حالیکه متغیرهای نرخ، مانند ترافیک و آلودگی‌های ناشی از این موضوع دارای مقادیر لحظه‌ای می‌باشند یعنی در صورت توقف زمان، متغیرهای حالت دارای مقادیری خواهند بود که درست در یک مرحله‌ی زمانی قبل داشته‌اند، اما متغیرهای نرخ دارای مقادیر صفر خواهند بود.
برای تعیین این متغیرها باید نقش عوامل موثر بر سیستم به‌طور مستقل و مجزا بررسی شوند و در این مرحله باید متغیرهای کمکی سیستم نیز مشخص گردند تا با رسم جزییات مشکل، امکان درک و فهم مسئله آسان‌تر گردد که به طورمختصر به آنها اشاره خواهد شد:
۳-۲-۲-۱ نقش خودروها در مصرف اکسیژن و تولید دی‌اکسید‌کربن و آلودگی هوا :
فرمول‌های احتراق سوخت‌های متداول در جدول(۳-۱) آمده است:
جدول(۳- ۱) / فرمول‌های شیمیایی احتراق سوخت‌های متداول/International Energy Agency (IEA)
سوخت
فرمول احتراق
چگالی
kg/l (lb/US gal)
انتشار CO2
kg/l (lb/US gal)
بنزین
۲ C8H18 + 25 O2 — 16 CO2 + 18 H2O + 2636 kcal
۰.۷۱۹۷ kg/l (6.073 lb/gal)
۲.۳۰۳۵ kg/l (19.24 lb/US gal)
گازوئیل
۴ C12H23 + 71 O2 — 48 CO2 + 46 H2O + energy
۰.۸۳۲ kg/l (6.943 lb/gal)
۲.۶۲۵۶ kg/l (21.91 lb/US gal)
LPG ،GPL
C3H8 + 5 O2 — 3CO2 + 4 H2O + 531 kcal
۰.۵۲ kg/l (4.34 lb/gal)
۳.۰ kg/l (25.04 lb/US gal)
Methane CH4(CNG)
CH4 + 2 O2 — CO2 + 2 H2O + 891 kJ/mol
۰.۴۱۶ kg/l (3.47 lb/gal)
۲.۷۵۰ kg/l (22.95 lb/US gal)
و مقادیر تولید گاز دی‌‍‌اکسیدکربن( برحسب گرم در هر کیلومتر ) برای خودروهای متفاوت طبق جدول(۳- ۲) است:
جدول(۳-۲) / متوسط CO2 تولیدی بر حسب گرم برکیلومتر در خودروهای مختلف/ (IEA)
Car type(نوع خودرو)
Petrolium(بنزینی)
Diesel(گازوئیلی)
LPG GPL(گار مایع)
Compact
۱۳۸
۱۲۰
۹۵
Sedan small
۱۷۱
۱۳۵
۱۲۰
Sedan medium
۱۹۵
۱۶۲
۱۳۵
Sedan large
۲۶۵
۲۱۶
۱۸۴
SUV
۲۱۸
۲۰۲
۱۵۲
۴x4 small
۲۸۵
۲۴۲
۲۰۰
۴x4 large
۳۴۵
۲۹۵
۲۴۰
پس متوسط گاز CO2 تولیدی بر حسب گرم برکیلومتر برای خودروهای با سوخت‌های مختلف به شرح جدول(۳- ۳) خواهد بود”رجوع شود به پیوست شماره۲”
جدول (۳- ۳) / متوسط گاز کربنیک تولیدی بر حسب گرم بر کیلومتر برای خودروها و سوخت‌های مختلف
ردیف
نوع خودرو
متوسط گاز CO2 تولیدی بر حسب گرم برکیلومتر
۱
خودروهای بنزین
۲۳۱
۲
خوروهای گازوئیل‌سوز
۱۹۶
۳
خودروهای گاز مایع‌سوز
۱۶۱
۳-۲-۲-۲ میزان اکسیژن مورد نیاز برای خودروها
میزان اکسیژن مصرفی هر اتومبیل را براساس حجم و تعداد سیلندرها و با یک‌بار پر و خالی شدن می‌توان به‌دست آورد.مثلا در یک خودرو چهار‌زمانه و با حجم سیلندر ۱۸۰۰ سانتیمترمکعبی، در هر دور این موتور حدود ۳۶۰ سانتیمتر‌مکعب از اکسیژن هوا سوخته می‍شود. اگر همین خودرو با دور آرام ۲۰۰۰ دور در دقیقه کار کند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *