ند( ۷۲/۰=۳۶/۰*۲۰۰۰ )، ۷۲/۰ متر مکعب اکسیژن را در دقیقه مصرف کرده و حدود ۵۰ نوع آلاینده‌ی مضر را هم به هوا متصاعد خواهد کرد.
پس هر خودرو چهارسیلندر با حجم موتور ۱۸۰۰ سانتیمترمکعبی و با دور آرام ۲۰۰۰ دوردردقیقه، می‌تواند در هر ساعت ‌(۲/۴۳=۷۲/۰*۶۰ )معادل ۲/۴۳ مترمکعب اکسیژن مصرف کند!
۳-۲-۲-۳ آثار کاشت، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌های شهری
در حال حاظر حدود ۶۰ درصد اکسیژن مورد نیاز ساکنان کره‌ی زمین را جنگل‌ها و درختان تامین می‌کنند. کاشت، توسعه و مدیریت جنگل‌های شهری دارای آثار مثبت زیست‌محیطی زیادی هستند.[۲۰] که به‌طور اختصار به ۲۵ مورد از آن‌ها اشاره می‌شود:
• کاهش انتشار کربن به اتمسفر
با کاشتن هر هکتار جنگل می‌توان از ورود ۷.۵ تا ۸.۵ تن دی‌اکسیدکربن حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی‌های مورد نیاز جوامع بشری، به اتمسفر جلوگیری کرد[۲۱].
• جذب گرد و غبار
در سال حدود ۴ تن گرد وغبار توسط یک هکتار جنگل رسوب داده شده است. فضای سبز به ویژه درشکل جنگل‌های شهری می‌توانند درکاهش آلودگی‌های شیمیایی هوابسیار مؤثر باشند. طی بررسی‌های بعمل آمده یک هکتار از فضای سبز که حدوداً ۲۰۰درخت در آن کاشته شده باشد تا ۶۸تن از گرد و غبار را در هر بارندگی در خود جذب می کند. یعنی کاملاً واضح است که با وجود چنین درختانی زدودن ۶۸تن گرد و غبار، رایگان خواهد شد درصورتی که بدون این درختان باید هزینه بسیاری را برای این کار اختصاص داد[۲۲].
• کاهش آلودگی صوتی
در محیط‌های شهری به دلیل فعالیت مراکز صنعتی و رفت و آمد وسایط نقلیه و هواپیماها آلودگی صوتی بسیار بالا بوده و معمولا به بیش از ۱۰۰ دسی بل می‌رسد که این مقدار حدود دو برابر میزان سطح مطلوب صدا برای انسان است. یکی از بهترین راه‌های مقابله باافزایش شدت صوت در محیط‌های شهری، کاشتن درختان مناسب است. گیاهان از طریق انعکاس، انحراف و جذب صدا می‌توانند باعث کاهش موثر در اصوات شوند. یک کمربند سبز ۳۰ متری می‌تواند شدت صوت را تا ۲۱ دسی بل کاهش دهد و تا حدودی آرامش را در محیط های مسکونی ایجاد نماید. هنگامی که شدت صدا به ۷۰ یا ۸۰ دسی بل می رسد تأثیرات سروصدا می تواند ایجاد کری موقتی یا دائمی کند، و آن درحالی است که سلول‌های گیرنده گوش به طور شدیدی در معرض صدا قرار گیرند. فضای سبز به ویژه درختان درکاهش آلودگی صدا بسیار مؤثرند و در صورت برخورداری از گونه‌های مناسب و کاشت اصولی تا ۱۲ دسی بل صدا را کاهش دهند این نقش درختان درشهرهای بزرگ و بزرگراه‌ها دارای اهمیت زیادی است. ترکیب گونه ای اقاقیا وچنار مؤثرتر از بقیه ترکیب‌ها در کاهش صدا است[۲۳].
• تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن
جنگل‌ها و درختان کاشته شده به‌صورت انبوه با تولید اکسیژن و جذب دی‌اکسیدکربن نقش مؤثری در بهبود شرایط زیست‌محیطی ایفا می‌کنند. یک درخت حدود ۲۵ تا ۳۰ کیلو گرم اکسیژن در سال تولید می‌کند و یک عرصه‌ی یک هکتاری از جنگل ۲.۵ تن اکسیژن را در سال به اتمسفر وارد می‌کند که این میزان تامین کننده اکسیژن مورد نیاز ۱۰ نفر در در طول سال می‌باشد[۲۴].
• ذخیره انرژی و کاهش مصرف آب
ایجاد جنگل‌های شهری می‌تواند برروی مصرف انرژی در شهرها تأثیر قابل ملاحظه‌ای بگذارد . هزینه گرم کردن یا خنک کردن ساختمان‌ها درصورت کاربرد درست درختان کاهش می‌یابد. درختان باعث جذب ۹ درصد انرژی خورشیدی در تابستان شده وگرمای داخلی ساختمان‌ها را می‌توانند کاهش دهند. درختان و فضای سبز از طریق جذب تشعشعات خورشید و پدیده تبخیر و تعرق ،باعث کاهش انرژی گرمایی محیط که از ویژگی های مهم اقلیم‌های گرم است می‌گردند.حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد انرژی خورشیدی رسیده به گیاهان از طریق پدیده تبخیر و تعرق آزاد می‌شود که این تبخیر و تعرق با عث پایین آمدن دمای ساختمان‌ها شده و از این طریق می‌توان ۱۷ درصد از انرژی خنک سازی محیط را کاهش داد[۲۵].
در مناطقی از آمریکا‌ با کاشت درختان در نقاط خاص و استراتژیک در اطراف منازل و ساختمان‌های مسکونی سالانه دومیلیون دلار صرفه‌جویی ایجاد شده است. پس اگر درختان در نقاط مناسبی کاشته شوند که سایه اندازی آنها نقاط معینی از ساختمان‌ها را بپوشاند این سود دو برابر خواهد بود. دراماکن مسکونی که در مناطق بادگیر قراردارند، کاشت درختان به صورت بادشکن می‌تواند هزینه گرم کردن ساختمان‌ها را برحسب درجه بادگیری وتراکم بادشکن ۴ تا ۲۴ درصد کاهش دهد. علاوه بر این، اثر تعدیلی درختان و فضای سبز روی دمای شهرها سبب می‌شود که مصرف انرژی لازم برای انتشار گازهای گلخانه‌ای متصاعد شده از واحدهای مولد انرژی کاهش یابد.کاهش دما در شهرها دراثر تعریق و سایه نه تنها سبب صرفه جویی درانرژی بلکه سبب صرفه جویی درمصرف آب نیز می‌شود[۲۶].
• کنترل تشعشات و بازتاب نور
جنگل‌های شهری ضمن کنترل تشعشات خورشید از بازتاب نورهای مزاحم و خیره کننده می توانند جلوگیری کنند. دو دسته از پرتوهای خورشیدی تأثیرات چشمگیری بر بدن انسان و سایر جانداران باقی می‌گذارند. یکی از آنها پرتومادون قرمز و دیگری پرتو ماوراء بنفش است. احساس آرامشی را که انسان در سایه، به ویژه در سایه یک درخت احساس می کند تا حدی مربوط می‌شود به جذب پرتوهای مادون قرمز خورشید توسط درخت( پرتوهای مادون قرمز با طول موج بلند خود خاصیت گرمازایی دارند) و مقداری نیز به دلیل جذب پرتوهای ماوراء‌بنفش صورت می‌گیرد . امروزه تأثیرات پرتو ماوراء بنفش بربافت سلولی گیاهان و جانوران و همچنین خاصیت گندزدایی آن بخوبی روشن شده است بنابراین نقش درختان در حمایت از انسان و سایر جانداران در برابر آفتاب سوزان به خوبی روشن می‌شود.
• زیبایی آفرینی
آراستگی شهرها و مطلوبیت آنها برای اسکان و زندگی، تا حد زیادی مدیون زیبایی فضای سبز در اشکال مختلف است . فضای سبز می‌تواند سطح بسیار زیادی از ناهنجاری‌های معماری شهری پدیدآمده توسط انسان را بهبود بخشد[۲۷].
• ایجاد جذابیت
فضای سبز و جنگل‌کاری شهری، طبیعت بی‌جان شهرها را به سوی سیستم‌های طبیعی سوق داده و با ایجاد جذابیت ویژه‌ای فضای بی روح شهرها را قابل تحمل تر می‌کنند[۲۸].
• کنترل باد
جنگل‌کاری شهری در صورت کاشت مناسب و هدفمند (ترکیب گونه‌ای و آرایش مناسب ) می‌تواند نیز با کاستن از سرعت باد، در هدایت باد(در تابستان جهت خنک‌کردن ) در بخش های مورد نظر و تغییر جهت آن در سمت‌های دلخواه و بسیار مؤثر باشد[۲۹].
• کارکرد اجتماعی و تفرجگاه
درختان با توجه به مسائل اجتماعی حاکم بر شهرهای امروزی دارای اهمیت بالایی هستند. چشم‌انداز‌های سبز می‌توانند در سلامت و بهبود وضعیت روحی و جسمی افراد از طریق ایجاد مکان‌هایی جهت تفرج و نیز معاشرت گروه های مختلف اجتماعی نقش ارزنده‌ای داشته باشند. احداث پارک در یک محله و مکان شلوغ شهری می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌ای در کاهش فشارهای روحی و روانی افراد و درمان برخی بیماری‌ها نظیر افسردگی و ناراحتی های عصبی موثر باشد. جنگل‌کاری شهری و ایجاد فضای سبز در تقسیم تفرجگاهی مؤثر بوده وعامل مؤثری در گذراندن سالم اوقات فراغت شهروندان به شمار می‌رود. ایجاد سایه ، چشم انداز ، تلطیف هوا و هوای پاک جدا از زیبایی خدادای درختان از جمله عوامل موثر در شکل‌گیری تفرجگاه‌ها و حضور فضای ‌سبز در زندگی انسان‌هاست[۳۰].
• معماری شهرها
ایجاد جنگل‌های شهری می‌تواند جایگزین مناسبی برای سایر مصالح مورد استفاده در معماری جهت تقسیم فضاهای شهری باشد و عامل مهمی در ایجاد پیوند و ارتباط منطقی بین معابر، ساختمان‌ها وبناهای شهری باشد[۳۱].
• برگابی۲۱
درختان کاشته شده در جنگل‌های شهری، توانایی جذب برگاب‌های ناشی از بارندگی‌ها و کند کردن حرکت و جریان آب درسطح غیر‌قابل‌نفوذ شهر را دارند تا راه افتادن آب درسطح شهر را به تأخیر بیاندازند. سوزنی‌برگان تا ۴۰ درصد وپهن‌برگان تا ۲۰ درصد توانایی دارند که آب باران را گرفته و دوباره از طریق تبخیر به فضا برگردانند. این کارآیی درختان در صورت ایجاد جنگل‌های شهری، آثار بسیار ملموس و مثبتی در تلطیف و تصفیه‌ی آب و هوای شهرها خواهند داشت[۳۲].
• کاهش سیلاب‌‌ها
جریان‌های تند سیلابی و روش مدیریت آنها، یکی از موضوعات اصلی در مطالعات زیست‌محیطی در کنار سایر مباحث شهرها است. با افزایش سطح غیرقابل نفوذشهرها ( ابنیه‌ها، جاده‌ها و ساختمان‌ها ) آب بیشتری باید به خارج از شهرها هدایت شود؛ درختان با جذب برگاب‌ها و هدایت آنها به اندام‌های خود سبب کندی جریانهای تند و سیلابی می‌شوند؛ به نحوی‌که یک شهر نه چندان بزرگ با پوشش درختی ۳۰درصد توانایی کاهش حرکت سیلاب‌ها را تا ۱۴ درصد دارد، یعنی سطح اندام‌های درختان از یک سو سرعت سیلاب‌ها را ۳ برابر کاهش می‌دهد و از سوی دیگر هزینه‌‌های ساخت سیستم‌های هدایت جریان‌های سیلابی را ‌نیز کاهش می‌دهند[۳۳].
• تولیدکننده‌ی فیتونسید۲۲
درختانی مانند گردو، کاج و بلوط از خود ماده‌ای به نام فیتونسید در فضا رها می‌سازند که برای بسیاری از باکتری‌ها و قارچ‌های تک سلولی و برخی از حشرات ریز اثر کشندگی دارد. در عین حال تولید چنین موادی توسط درختان روی انسان اثر فرح‌بخشی دارد. مغز انسان از دو نیمکره‌ی چپ و راست تشکیل شده است و نیمکره‌ی راست در تنظیم احساس غریزی و طبیعی انسان مانند احساس محبت، خواب و نیازهای دیگر طبیعی نقش دارد. درحالی که نیمکره‌ی چپ، به نظم کشیدن کارهای مکانیکی انسان مانند تنظیم وقت و سروقت حاضر بودن را به عهده دارد. انسان شهرنشین به دلیل درگیری در کارهای روزمره و شرایط محیط‌زیست شهری به مراتب کار بیشتری از نیمکره‌ی چپ خود می‌کشد که موجب اختلال بین دو نیمکره‌ی مغز و در نتیجه عملکرد غیرطبیعی مغز انسان می‌شود. دانشمندان پی برده‌اند که درختان به سبب رهاسازی مواد شبیه فیتونسید می‌توانند تعادل بین دو نیمکره‌ی مغز را به خوبی برقرار ساخته و حالت طبیعی و آرام بخشی را به انسان می‌دهند[۳۴].
• کاهش دمای محیط
اختلاف دمای یک منطقه جنگلی نسبت با مناطق مجاور خود که فاقد پوشش گیاهی می‌باشد حدود ۵ تا ۱۱ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. و این اختلاف بیانگر نقش عظیم درختکاری در تلطیف و خنک کردن هوا خصوصا در مناطق گرمسیری می‌باشد[۳۵].
• تثبیت و پایداری خاک( جلوگیری از فرسایش خاک )
فضای سبز و مخصوصا درختان با رشد و نفوذ ریشه‌ی خود در خاک سبب استحکام خاک و به هم چسبیدن ذرات خاک شده و نفوذپذیری آن را افزایش می‌دهند. و با این کار سرعت سیلاب و روان‌آب‌های مخرب که در اثر بارش باران‌های شدید ایجاد می‌شوند را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهند. باید در نظر داشت که در صورت فرسایش هرکیلوگرم خاک، هفتادوپنج‌کیلوگرم ازت، بیست‌وچهارکیلوگرم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *