عادی انسان، حدود ۵۰۰ میلی‌لیتر هوا وارد ریه‌ی او می‌شود، که به این مقدار، مقدار نرمال گفته می‌شود و از این مقدار، به ۱۵۰ میلی‌لیتر از هوا که بدون هیچ عملی وارد ریه می‌شود، فضا یا حجم مرده۲۵ نامیده می‌شود. اگر مقدار متوسط تنفس برای هر انسان حدود ۱۲ تنفس در دقیقه( به‌طور متوسط )در نظر گرفته ‌شود، مقدار تنفس انجام شده عبارت خواهد بود از:] میلی‌لیتر در دقیقه۴۲۰۰=(۱۵۰-۵۰۰)*۱۲ [، حال اگر این مقدار را در ۶۰ ضرب کنیم عدد حاصل(۲۵۲۰۰۰ میلی‌لیتر در ساعت )به‌دست می‌آید که معادل با ۲۵۲ لیتر هوا در ساعت است. از طرفی در هوای آرام و صاف حدود ۲۱% اکسیژن وجود دارد، پس ۲۱% از ۲۵۲ لیتر هوای مصرفی انسان در ساعت معادل خواهد بود با : ( ۵۳=۲۱%*۲۵۲ )، یعنی هر انسان در ساعت به حدود ۵۳ لیتر اکسیژن خالص برای تنفس نیاز دارد. این مقدار بر اساس جنسیت، سن و نوع فعالیت انسان‌ها و دما، فشار، گرد‌و‌غبار، تمیزی یا کثیفی و سرما و گرما و میزان رطوبت هوا، سرعت وزش باد، و سایر پارامترهای اقلیمی و یا محیط زندگی و کار و فعالیت انسان‌ها فرق می‌کند ولی ما در اینجا همان مقدار ۵۳ لیتر اکسیژن در ساعت را برای تنفس هر انسان در نظر می‌گیریم.
۳-۲-۲-۸ تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هر انسان
قبلا به این نکته اشاره شد که : هر برگ درخت در هر ساعت قادر به تولید ۵ میلی‌لیتر اکسیژن است، حال اگر درختی به‌طور متوسط ۵۰۰ برگ داشته باشد، خواهیم داشت: ]میلی‌لیتر اکسیژن در ساعت۲۵۰۰=۵۰۰*۵[ . پس اگر هر انسان در هر ساعت نیاز به ۵۳ لیتر اکسیژن داشته باشد و هر درخت ۵/۲ ‌لیتر در ساعت اکسیژن تولید کند، در نتیجه، هر انسان به ۲۳ درخت برای تامین اکسیژن مورد مصرفش نیاز دارد. البته با توجه به این موضوع که اکسیژن مصرفی انسان در بازدم تبدیل به دی‌اکسید‌کربن و بخارآب می‌شود، و همچنین با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و آب‌و‌هوایی لازم است این مقدار را بین ۲۵ تا ۳۰ درخت در نظر گرفت
۳-۲-۲-۹ میزان آلودگی هوای ناشی از شهر نشینی انسان
هرانسان در طی شبانه روز نیاز به مقادیر مشخصی از منابع مختلف انرژی برای انجام امورات شخصی و انتظارات اجتماعی دارد و عمده‌ی این انرژی‌ها نیز از طریق اشتعال سوخت‌های فسیلی به‌دست می‌آیند .
طبق آخرین گزارشات آزانس بین‌المللی انرژی میزان آلودگی‌های ناشی از شهرنشینی انسان، فقط در بخش استفاده از برخی تسهیلات الکتریکی زندگی، به‌شرح جدول(۳- ۴) است:
جدول (۳- ۴)/ میزان تولید CO2 ناشی از شهرنشینی انسان International Energy Agency (IEA)
ردیف
وسیله
قدرت/ ( Kw/h (
CO2 تولیدی/ ( Lb ، پوند )
۱
تلویزیون
۱۲۰
۱۹۶
۲
لباسشویی
۱۲۰
۱۹۶
۳
خشک‌کن
۱۰۷۹
۱۷۷۰
۴
ظرفشویی
۵۱۲
۸۴۰
۵
اجاق
۹۷۵
۱۶۰۰
۶
میکروفر
۲۰۹
۳۴۳
۷
یخچال
۱۰۷۹
۱۷۷۰
۸
کامپیوتر
۲۶۲
۴۳۰
۹
چاپگر
۴۵
۷۴
۱۰
تلفن همراه
۹
۱۵
۱۱
هواساز
۲۸۰۰
۴۵۹۲
۱۲
هیتر
۲۸۶۰
۴۵۹۲
۱۳
سیستم روشنایی
۱۴۰۰
۲۲۹۶
۱۴
سیستم گرمایش برقی
۲۸۰۰
۴۵۹۲
۱۵
ایستگاه C.G.S
m*3/h50000
۶۰۵۳
۱۶
جمع کل
——————
Lb=13317gr29359
در واقع با ضرب هر کیلووات‌ساعت برق مصرفی در عدد ۶۴/۱، میزان گاز CO2 ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها برای تولید الکتریسیته‌ی مورد نیاز منازل به دست می‌آید.
یعنی در قبال اسکان هر خانوار شهری درخانه‌ای ۷۰ مترمربعی، که دارای تلویزیون، لباسشویی، ظرفشویی، یخچال، تلفن، هواساز، کامپیوتر و سیستم روشنایی باشد، در سال ۹۵۸۰ پوند معادل ۳۵/۴ کیلوگرم گاز CO2 به هوا منتشر می‌شود، شاید در نگاه اول مقدار ناچیزی به‌نظر بیاید ولی در شهری که یکصدهزار خانوار زندگی می‌کنند معادل ۴۳۵ تن در سال و در شهری که سیصدهزار خانوار زندگی می‌کنند معادل ۱۳۰۵ تن در سال و در شهری که یک میلیون‌خانوار زندگی میکنند معادل ۴۳۵۰ تن در سال یا حدود ۱۲ تن در روز، گاز CO2 برای تامین برق خانگی به هوا منتشر می‌شود!
پس مقادیر متنابهی از درختان و جنگل‌ها و فضاهای سبز برای ایجاد اکسیژن مورد نیاز در اطراف نیروگاه‌ها و ایستگاه‌های C.G.S (ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز در ورودی شهرها ) برای تامین اکسیژن مصرفی این تاسیسات مورد نیاز است.
۳-۲-۲-۱۰ نقش انسان
هر انسان در طی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *