No category

پایان نامه ارشد درمورد ، پیوستها، بیافزاید، غنای

دانلود پایان نامه

استثنایی بر غنای اطلاعات بیافزاید و توان تعمیمپذیری نتایج را افزایش دهد.
۳- انجام مطالعات وسیعتر با استفاده از روشهای آماری که قادر به سنجش اثر متقابل برروی هم باشد نیز ضرورت دارد.

پیوستها

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بادی بنت، توریستی دو ساله که ۴۸۳ کیلومتر پیمود

دیدگاهتان را بنویسید