پیامدهای وابستگی به اینترنت

وابستگی به اینترنت و یا کار زیاد با اینترنت، حتی وقتی که در حد اعتیاد نباشد، نتایج و پیامدهای زیان بخشی برای فرد و جامعه در پی داشته و آسیب های شدید جسمانی، مالی، خانوادگی، اجتماعی و روانی را به همراه دارد.

کولی (2003) اظهار می دارد عادات مختلف وقتی به شکل وابستگی درمی آیند که بر روی اجزاء مختلف زندگی اثر سوء بگذارند وابستگی به اینترنت به واسطه نادیده گرفتن مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی باعث آسیب رسیدن به فرد می شود (به نقل از ویزشفر، 1384).

یانگ معتقد است که اگرچه زمان تنها عامل تعیین کننده در تعریف اعتیاد به اینترنت نیست، ولی عموما وابستگان بین 40 تا 80 درصد از وقت خود را با جلساتی که ممکن است هرکدام حتی تا 20 ساعت طول بکشد، صرف می کنند و این کار باعث می شود تا اختلالاتی در میزان و زمان خواب کاربر به وجود آید. در موارد شدید، حتی قرص های کافئین برای افزایش زمان حضور در اینترنت مصرف می شود. این اختلال، خستگی بیش از اندازه ای در بدن ایجاد می کند که کارکرد درسی و شغلی را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است نظام ایمنی بدن را ضعیف کند و فرد را مستعد به بیماری های مختلف کند. افزون بر این، به علت عدم تحرک و وضعیت های نامناسب بدنی حین کار مشکلات عصب های مچ و درد پشت، چشم و مانند آن به وجود می آید (به نقل از جهانگیر، 1383).

بسیاری از وابستگان به اینترنت که سلامتی خود را به مخاطره می اندازند، به طور میانگین 38 ساعت در هفته را صرف تماس با اینترنت می کنند در حالی که این استفاده مربوط به فعالیت های اقتصادی و یا علمی نیست. وابستگان به اینترنت مکررا خواب خود را فدای برقراری ارتباط می کنند و خوردن و ورزش را فراموش می کنند. گزارشاتی در مورد مرگ در حین استفاده از اینترنت بر اثر حمله قلبی داده شده که می تواند به دلیل اختلالات فیزیکی مانند عدم خواب، کم تحرکی و خودکشی در اثر وابستگی به اینترنت یا در اثر استرس وارده باشد. متأسفانه وابستگی به اینترنت باعث نادیده گرفتن روابط خانوادگی، از هم گسیختگی روابط اجتماعی، افت تحصیلی، مشکلات شغلی و صرف مخارج بالا جهت استفاده از اینترنت می گردد که از نظر اقتصادی می تواند مشکلاتی را به بار آورد (ارمان، 2003 به نقل از ویزشفر، 1384).

وابستگی اینترنتی، انسان ها را به افرادی رها شده تبدیل کرده و بر روابط اجتماعی آنها تأثیر می گذارد. بهره وری و بازده کاری کاربران اینترنت، در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت، پایین می آید. آنان با تأخیر به محل کار می روند و دچار کم کاری می شوند. عدم تحرک جسمی و چاقی به همراه علائمی چون درد کمر، پشت و ماهیچه، از دیگر پیامدهای این وابستگی هستند. این کاربران حتی در صورت کناره گیری از اینترنت، دچار علائم اختلال می شوند (ست، 2003 به نقل از معیدفر و همکاران، 1384).

لین روبرتز در یک فهرست راهنما برای روانشناسی مجازی، برخی پیامدهای جسمانی احتمالی ناشی از استفاده نامحدود از اینترنت را توصیف کرده است.

  • واکنش شرطی شده (افزایش ضربان قلب و فشارخون) هنگام اتصال مودم
  • حالت دگرگون شده خودآگاهی طی استفاده های طولانی از تعامل گروهی یا دوطرفه
  • تمرکز کامل و خیره شدن به صفحه نمایش، مشابه با حالت خلسه و یا مراقبه
  • رویاهایی شبیه به آنچه در بازی های اینترنتی وجود دارد.
  • احساس آزردگی شدید در صورتی که اطرافیان فرد هنگام حضور وی در اینترنت مزاحم وی شوند (به نقل از سولز، 2004).

یانگ (1996) در مطالعه ای که انجام داده، دریافت که 80درصد از پاسخگویان کاربران وابسته اینترنت بودند که انگاره های رفتاری معتادانه قابل توجهی را از خود بروز دادند. وی خاطرنشان می سازد که وابستگی به اینترنت، گسست ها و انقطاع های شدیدی در زندگی تحصیلی، اجتماعی، مالی و شغلی مشارکت کنندگان ایجاد کرده است. به طوری که 58 درصد از دانش آموزان و دانشجویان، کاهش چشمگیری در میزان مطالعه، افت نمرات درسی، غیبت در کلاس ها، مشروط شدن و مانند آن دارند. افزون بر این، کنترلی وجود ندارد که این افراد همیشه وقت خودشان را در فعالیت های علمی صرف کنند. 43 درصد این شاگردان به خاطر دیر خوابیدن ناشی از استفاده از اینترنت، در مدرسه با عدم موفقیت رو به رو شده اند (به نقل از امیدوار و صارمی، 1381).

اندرسون در سال 1997 به مطالعه تأثیر اعتیاد اینترنتی بر دانشجویان پرداخت. وی دریافت که یک سوم این دانشجویان در نتیجه استفاده مفرط از اینترنت، دچار مشکلات تحصیلی شده اند (به نقل از لیم و همکاران، 2004).

یانگ در مطالعه اش پیرامون اعتیاد اینترنتی بدین نتیجه رسید که افراد وابسته به اینترنت دچار علائم خاصی بوده و با پیامدهایی مواجهند که دقیقا مشابه پیامدهای افرادی است که به الکل، شرط بندی، خرید و سایر رفتارهای وسواسی دچار هستند. همچنین این افراد محیط مجازی اینترنت را جذاب تر از واقعیت روزانه شان می دانند. زندگی روزانه این قبیل افراد تحت تسلط نیاز به متصل شدن به اینترنت قرار دارد. همچنین عمده ترین حوزه های متأثر از اعتیاد اینترنتی، مدرسه، خانواده، کار و روابط هستند (به نقل از معیدفر و همکاران، 1384).

یکی از پیامدهای فردی و اجتماعی وابستگی و کار زیاد با اینترنت، انزوا و کناره گیری اجتماعی است. پوتنام معتقد است در طی 35 سال گذشته کاهش چشمگیری در ارتباطات اجتماعی افراد در آمریکا رخ داده است. مردم کمتر به رأی گیری و کلیسا می روند، به ندرت موضوعات سیاسی را با همسایه ها در میان گذاشته یا عضویت گروه های داوطلبانه را قبول می کنند، مهمانی شام کمتری دارند و کمتر به منظور اجتماعی دور هم جمع می شوند. این موضوع پیامدهای عمده ای برای جامعه و فرد دارد؛ زیرا وقتی مردم از نظر اجتماعی درگیر باشند،سالم تر و خوشبخت تر زندگی می کنند.

بولن و هاره در مطالعه شان در سال 2000، به این نتیجه رسیدند که هرچه جوانان زمان بیشتری را با اینترنت سر کنند، در مقابل از میزان زمانی که صرف محیط اجتماعی واقعی شان خواهند کرد، کاسته خواهد شد.

از دیگر پیامدهای وابستگی اینترنتی مشکلات خانوادگی و تأثیر آن بر روابط زناشویی، والدین و فرزندان است. امروزه اصطلاح «بیوه اینترنتی» برای همسر وابسته به اینترنت اطلاق می شود. آمار نشان می دهد که اعتیاد به اینترنت ممکن است به فروپاشی خانواده و طلاق منجر شود. شاید باور کردن اینکه شخصی همسر خود را فقط به علت ارتباط با فرد دیگر در اینترنت ترک می کند، برای کسانی که به اینترنت اعتیاد پیدا نکرده اند، وحشتناک به نظر برسد ولی این مسئله هر روز در دنیای اینترنت اتفاق می افتد (طارمی، 1387).

وابستگی شدید به اینترنت همچنین می تواند روی بهداشت روانی تأثیرگذار باشد. کائو  و همکارانش (2007) یانگ و راجرز (1998) و لی و شانگ (2006) خاطرنشان می کنند که با استفاده مفرط از اینترنت میزان بهداشت روانی دانشجویان کاهش می یابد. درواقع، افزایش سطوح تجارب کار با اینترنت با کاهش سطح بهداشت روانی ارتباط دارد. کاپلان (2002) به این نتیجه دست یافت که دانشجویانی که به اعتیاد اینترنت مبتلا هستند، بهزیستی روانی و اجتماعی کمتری دارند. کائو و همکارانش (2007)، کیم (2006)، ین و همکارانش (2007) به مقایسه ویژگی های دانشجویانی که استفاده مفرط از اینترنت داشتند، در مقابل سایر دانشجویان پرداختند. نتایج پژوهش های آنها نشان داد که میزان افسردگی، اضطراب، افکار خودکشی، بیش فعالی، هراس، ترس اجتماعی، پرخاشگری و خشونت و رفتارهای ضد اجتماعی در دانشجویانی که به اعتیاد اینترنت دچارند بیشتر است. کرات و همکارانش (1998) در مطالعات خود خاطرنشان می کند که اعتیاد به اینترنت در دانشجویان باعث سردی روابط بین فردی، خانوادگی، دوستانه و روابط اجتماعی می شود. این عده از دانشجویان همچنین از هویت فردی و اجتماعی پایین برخوردارند (به نقل از حسن زاده و صیامیان، 1387).

. Cooley

. Orman

. Seth

. Lyne Roberts

. List serve

. Putnam

. Cao

.Rogers

. Li & Chung

. Kim