پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

بالغ کم تر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرف آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبههه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند ” .تردیدهایی در این زمینه […]

پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، عدالت کیفری، حقوق کیفری

مجازات از ترس مجازات از ارتکاب جرم خودداری کند . زیرا هر گاه مجرمی بلافاصله پس از ارتکاب جرم مورد تنبیه و مجازات واقع شود اثر روانی آن در پیشگیری از تکرار مجدد جرم موثر است . البته باید توجه داشت که وقتی مجازات منجر به این نتیجه می گردد که منطبق با شخصیت مجرم […]

پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

میزان پاسخ های ناظر به کودکان و نوجوانان بزه کار پیش بینی شده بود . اما با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 سامانه تخفیف واکنش های عدالت کیفری به کودکان و نوجوانان بزهکار با تحولات متعددی همراه شده بود این تحولات از یک سو به تعریف نو یافته حقوق کیفری ایران از دوره کودکی […]

پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، بزهکاری اطفال، مسئولیت کیفری

4-اهداف تحقیق 5- کاربرد متصور از تحقیق 6 فصل اول: مفاهیم ، مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان 7 1-1 گونه شناسی 9 1-1-1 مفهوم طفل 9 1-1-1-1 مفهوم لغوی طفل 10 1-1-1-2 مفهوم اصطلاحی طفل 10 1-1-1-2-1 مفهوم طفل از منظر حقوقی 10 1-1-1-2 مفهوم بلوغ از منظر فقهی 12 1-1-1-3 […]

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، حقوق زوجه، مسئولیت مدنی

اختیار او را در تعیین مهر محدود کرده و به او اجازه نداده است که بیش از مهر المثل تعیین کند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق مهریه در جایی که زوج معسر بوده و آمادۀ پرداخت اقساطی مهریه باشد، محاکم باید بنابر اصل 40 قانون اساسی و قاعدۀ لاضرر و سوء استفاده از […]

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، عقد نکاح، حسن معاشرت، پیامبر (ص)

نِحله36، آجر37، فریضه38، طَول39، نکاح40 و علائق41 نیز در معرفی این بخش از حقوق مالی زن به کار رفته است. از میان اسامی ذکرشده آنچه بیشتر به مهر اطلاق شده، کلمه صداق است. صداق لغت حجازی بوده و به فتح صاد و به کسر آن استعمال شده است و جمع آن اصدقه و صدق است. […]

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، مسئولیت مدنی، امام خمینی، قانون جدید

دیگری ممکن نباشد، وجوب نفقه منتفی گردد؛ زیرا تمکین شرط نفقه است و جایی که تمکین ممکن نباشد نفقه نیز ساقط می شود. ولی این دیدگاه(تمکین خاص مبنای نفقه است) قابل دفاع نمی باشد؛ چرا که نفقه زمانی ساقط می شود که زوجه نشوز کرده باشد و در این مورد(عدم تمکین خاص به دلایلی مانند […]

پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره آموزش پزشکی، قانون مجازات، جزای نقدی، بیمارستان

برای مرتکب تعیین نمود؟به نظر می رسد در چنین مواردی باید مجازات ماده 3قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری تعیین شود. مضافاًبراینکه قید عبارت استرداد وضبط مال به عنوان جریمه درماده539نیز گویای این مطلب است.بند دوم:حقوق مصرماده 222 قانون مجازات مصر برای طبیب وجراح وقابله که به صورت عالماًوعامداً به صورت گواهی خلاف واقع اقدام […]

پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی

مجازات عمومی مقرر شده بود اطباءوجراحان وقابله ها ودوافروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند هرگاه در غیر از مواردی که برحسب قانون ملزم می باشند اسرار مردم را افشاء کنند از یک ماده تا یک سال به حبس ؟؟واز 25الی200تومان است محکوم با تصدیب قانون مجازات […]

پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، ترک فعل

فعل است فعلی که ازسوی پزشک ویادستیاران اوبه قصددرمان بیمارصورت می گیرد ولی توجه کافی درامر درمان یاآزمایش مبذول نداشته یامرتکب اشتباه گردیده ویااینکه موازین علمی پزشکی به طورکامل رعایت نگرددوموجب ضررجسمانی یاروانی به بیمار شود مثلا پارگی رحم درحین کورتاژجاگذاشتن وسایل جراحی یاگاز درداخل شکم تزریق یاتجویز داروهای آدرنرژیک ویاداروهایی که حاوی آن می […]